Reklamačný poriadok internetového obchodu BestForm.sk

 

Uvedomujeme si, že vybavovanie každej reklamácie je pre zákazníka  nepríjemnou záležitosťou, a preto sa snažíme celý proces reklamácie skrátiť a vyriesiť čo najrýchlejšie k spokojnosti zákazníka. Pri vybavovaní reklamácií sa snažíme našim zákazníkom vychádzať maximálne v ústrety, k čomu nám okrem iného pomáhajú aj naše nadštandardné vzťahy s kľúčovými dodávateľmi. Na všetky produkty z našej ponuky sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 

1. Vytlačte a vyplnte prosím reklamačný formulár. (formulár môžete vyplniť aj na počítači, je editovatelný)


2. Tovar spolu s vyplneným formulárom je potrebné odoslať na nasledovnú adresu (odporúčame poštou ako doporučený list - avšak nie je to povinné) :

 

UrbanWeb s.r.o.
Hlavnosecká ulica 186/36
943 54 Svodín
Slovenská republika

 

3. Po prijatí zásielky tovar prepošleme výrobcovi na posúdenie.

4. Následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia.

 

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 

Najpredávanejšie

Chcete dostávať informácie
o novinkách, akciách, výpredajoch
medzi prvými?

Prihláste sa na náš Newsletter.