Zásady ochrany osobných údajov

(verzia 1. účinná od 25.5.2018)


Náš e-shop:           BestForm.sk

Spoločnosť:           UrbanWeb s.r.o.

IČO:                       47799986

DIČ:                       2024101332

IČ DPH:                 SK2024101332 (platca DPH)  

 

so sídlom Hlavnosecká ulica 186/36, 94354 Svodín - Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo 37422/N (ďalej len "správca ") jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR"). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies (odkaz) našej spoločnosti UrbanWeb s.r.o.


Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tejto zásady poskytujeme podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnohé ďalšie informácie.


1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

 

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás v rámci zákazníckeho servisu alebo poskytnete hodnotenie nákupu resp. tovaru. Vami poskytnuté osobné údaje zahŕňajú povinné údaje, akými sú kontaktné informácie a nepovinné akými sú platobné údaje.

Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, pri zasielaní newsletteru, pri poradenstve, pri diskusiách, pri recenziách a ďalších, v takom rozsahu ako je tam uvedené.

 

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

-       Vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)

-       Spracovať Vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru alebo jeho reklamáciu

-       Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom e-mailov

-       Kontaktovať Vás v prípade problémov s doručením tovaru, ktorý ste si objednali

-       Odpovedať na Vaše otázky a informovať Vás o nových a zmenených službách

-       Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)

-       Spravovať Váš účet a kontrolovať Vašu platobnú morálku

-       Vykonávať analýzy, aby sme Vám poskytli relevantný tovar

-       Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

-       Zasielať Vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať Vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby

-       Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby

-       Zabrániť zneužitiu našich služieb


Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to najmä pre nižšie uvedené účely:

-       pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie po dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, kedy ste uskutočnili poslednú objednávku,

-       pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,

-       pri zasielaní obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusie, využitia funkcie strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, otázky na produkt a pod. po dobu jedného roka,

-       alebo po zákonom stanovenú dobu (po dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty  a v znení neskorších predpisov).

 

Následne budú Vaše osobné údaje vymazané, ak neudelíte súhlas s predĺžením spracovania Vašich osobných údajov.

 

2. Budeme Vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme, aby boli v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že Vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha overiť priamo u Vašej banky, či je Vaša karta platná pre nákupy. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s Vami. Údaje, ktoré sme od Vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.


3. Rozhodnete sa, koľko informácií s nami budete zdieľať

Aby sme Vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa Vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v sekcii Zásady súborov cookies.

Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz "Odhlásiť Newsletter" v zaslanom e-maily alebo nás môžete kontaktovať písomne na našej adrese:

UrbanWeb s.r.o.

Hlavnosecká ulica 186/36

943 54 Svodín

Slovenská republika

Telefón:       +421 950 611 772

E-mail:        info@bestform.sk


4. Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

- výrobcom alebo dodávateľom za účelom reklamácie zakúpeného tovaru v našom e-shope,

- pre SuperFaktúra.sk, so sídlom Pri suchom Mlyne 6, 81104 Bratislava, za účelom vystavenia a stiahnutia exportov našich faktúr

- pre účtovnícku kanceláriu ELM GROUP s.r.o., so sídlom SNP 326/2, 93532 Kálna nad Hronom, za účelom spracovania faktúr na vykázania daňovej povinnosti, príjmov a  výdavkov atď.

- pre Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - odosielanie balíkov

- pre kuriérsku spoločnosť DHL Parcel Slovensko, so sídlom Na pántoch 18, 83106 Bratislava - odosielanie balíkov

- pre prepravnú spoločnosť PoštaBezHraníc - FROGMAN s.r.o., so sídlom Komesnkého 25, 76302 Zlín-Malenovice - Česká republika.

Slovenská adresa: Detašované pracovisko Sihoť, P.O.BOX 901, 91101 Trenčín - odosielanie balíkov

- spoločnosti, ktorá spravuje náš e-shop Shopion s.r.o., IČ: 06919324, DIČ: CZ06919324, so sídlom Wellnerova 1322/3c, Olomouc, 77900 - Česká republika. Spisová značka C 73784 vedená na Krajskom súde v Ostrave.

 

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

5. Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: UrbanWeb s.r.o., Hlavnosecká ulica 186/36, 94354 Svodín, info@bestform.sk 

 
6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka zachovania súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Najpredávanejšie

Chcete dostávať informácie
o novinkách, akciách, výpredajoch
medzi prvými?

Prihláste sa na náš Newsletter.